TARCZA 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek.

Przedsiębiorcy z powyższych branż mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanych przez ZUS:

- świadczenie postojowe - ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

- dodatkowe świadczenie postojowe - prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

- przewóz wycieczkowy i turystyczny,

- wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,

- prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).

- zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. - będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw na podstawie kodu przeważającej działalności:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

#magdalenaciesielska #zus #kancelarialex #prowadzęfirmę #biznes