Informacja o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS.

 

 

 

 

Zmiany, zmiany, zmiany.

 

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych - (PUE) ZUS.

 

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są niezbędne do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Obecnie ZUS sam pobierze informację o kwarantannie z systemu EWP. Nie trzeba dostarczać do ZUS decyzji sanepidu o kwarantannie.

 

Ubezpieczony nie musi posiadać zwolnienia lekarskiego z tytułu izolacji domowej Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do zasiłku chorobowego, dotyczy to jednak tylko tych osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, które w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowe, ale dla zleceniobiorców i dla prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne .

 

ZUS sam pobierze informacje o kwarantannie Pracownicy skierowani na kwarantannę lub są objęci izolacją domową powinni pamiętać o obowiązku poinformowania swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

 

W przypadku działalności gospodarczej nieterminowe regulowanie miesięcznych składek powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Istnieje możliwość jego przywrócenia - nie zapominajcie o tym.

 

Dbajcie o siebie.

 

Magda