Regulowanie płatności za pomocą ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, m.in. PayPal, PayU, DotPay

 

 

 

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczące wykazu podatników VAT.

 

Po wprowadzeniu "białej listy podatników VAT" wiele wątpliwości dotyczyły regulowania płatności z wykorzystaniem platform płatności prowadzonych m.in. przez operatorów takich jak: PayU czy DotPay.

W wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że uregulowanie płatności za pomocą kart płatniczych lub wykorzystując usługi pay-by link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii "płatność dokonana przelewem".

Czytaj więcej...

Możliwość uzyskania zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na biznes.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów w dniu 18 listopada 2019 r. na swojej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-online---e-usluga-na-biznesgovpl

umieściło informację o możliwości składania wniosków on-line o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ( w tym podatku VAT).

Czytaj więcej...

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku bankowego.

 

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Czytaj więcej...

Fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT - ostrzeżenie MF

 

 

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

 

Ministerstwo Finansów apeluje o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

 

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):

 

Podatek Vat

 

Witam, przesyłamy wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT pod grozba kary wynoszacej od 5 tys. do 500 tys. zł okres na wpłacenie zaleglosci wynosi 7 dni roboczych od dnia dzisiejszego

Czytaj więcej...

Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - ważny wyrok NSA

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB potwierdza, że wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od rodziców nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w kwietnia 2019 r zajął zupełnie inne stanowisko (sygn. akt I FSK 1470/170). Sąd uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Z wyjaśnień czytamy, że nie można formułować tezy, że zwrot normatywny zwolnienia, zawartego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie

Czytaj więcej...

Obowiązek poinformowania właściwych urzędów o rachunku firmowym przedsiębiorcy

Do obowiązków przedsiębiorcy należy poinformowanie o swoim rachunku firmowym właściwy Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Niektóre banki dają możliwość założenia firmowego konta bankowego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, pamiętaj o podaniu numer rachunku firmowego już przy wpisaniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możesz również założyć w banku lub w SKOK rachunek firmowy po wpisaniu do CEIDG lub KRS:

  • jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną wpisaną do CEIDG - numery wszystkich kont wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zgłoś do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą wniosku o zmianę wpisu do CEIDG
  • prowadzisz spółkę wpisaną w KRS - złóż zgłoszenie aktualizujące NIP-8 do Urzędu Skarbowego
  • prowadzisz spółkę cywilną - informacje o rachunkach składasz do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-2

Dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.

 

Pamiętaj:

Nie musisz oddzielnie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o numerze rachunku bankowego.W ramach tzw. instytucji „jednego okienka”  zainteresowane instytucje przekazują między sobą informacje.

 

 

 


Podstawa prawna:

Art. 5, art. 5a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 

§ 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Promocja Kredytu Hipotecznego w mbanku ważna od 26 lipca do 30 sierpnia

Z naszym Partnerem załatwisz wszystkie formalności

 

Promocja Kredytu Hipotecznego w mbanku ważna od 26 lipca do 30 sierpnia:
 
Jeśli szukacie Państwo finansowania na:
 
- budowę domu
- zakup nieruchomości od dewelopera 
- zakup nieruchomości na rynku wtórnym
- zakup nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej 
- lub potrzebna jest pożyczka hipoteczna na dowolny cel 
Czytaj więcej...

Promocja FirmoOtwieracza „Otwórz firmę, konto będziesz mieć za 0 zł”

Promocja FirmoOtwieracza „Otwórz firmę, konto będziesz mieć za 0 zł”

 

W związku ze współpracą z Naszym Doradcą Finansowym mamy dla Państwa nową ofertę. My pomagamy w otwarciu działalności poprzez darmowe doradztwo księgowe*, a Doradca zajmie się Państwa finansami.

 

Czas trwania promocji: od 04.07.2019 r. do 04.12.2019 r.

 

Zasady promocji:

klienci, którzy otworzą działalność z mBankiem, otrzymają gwarancję braku najważniejszych opłat bankowych na mBiznes koncie Standard przez 24 miesiące:  

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za przelewy w PLN (nielimitowana ilość),
  • 0 zł opłaty miesięcznej za kartę debetową, 
  • 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, Santander na trenie Polski
  • 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na trenie Polski

 

Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 58 354-95-25

 

* promocja na doradztwo księgowe obejmuje Klientów, którzy podpiszą z nami umowę o współpracy

Od 1 września 2019 r. tzw. Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT, które umożliwiają wdrożenie tzw. Białej listy podatników VAT.

 

Obecnie informacje o podatnikach VAT są zawarte w dwóch wykazach: jeden umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym, czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT oraz drugi, który umożliwia wyszukiwanie podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj więcej...

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT - komunikat MF

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zawsze zwalnia podatnika z obowiązku przesyłania JPK_VAT.  Stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie, którego treść przytaczamy na blogu.

 

* Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.


Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT1, w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.


Czytaj więcej...

Prawo do rozliczenia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Warunkiem zastosowania pracownikowi podstawowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie jest uzyskanie przez podatnika przychodów między innymi z umowy o pracę. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku składania pracodawcy jakichkolwiek oświadczeń w tej kwestii.

Czytaj więcej...