Tabelaryczne zestawienie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

ZUS udostępnił na swoich stronach tabelaryczne zestawienie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Można sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać. W tabeli prezentowane są informacje z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić. Informacje będą przez ZUS na bieżąco aktualizowane. Więcej informacji

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/2749970

 

Do kiedy i jak zmienić formę opodatkowania?

 

Formę opodatkowania możemy zmienić do 20 dnia następnego miesiąca, po którym uzyskany został pierwszy przychód w roku. Oznacza to, że jeśli naszą pierwszą fakturę wystawimy w styczniu, to na zmianę formy opodatkowania mamy czas do 20 lutego. Jeśli natomiast pierwszą fakturę przychodową wystawimy dopiero w maju, to będziemy mieć czas aż do 20 czerwca.

Ważny termin - do 1 lutego 2021 r.

 
 
 
 
W 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS” lub „małego ZUS plus” powinieneś złożyć:
wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo
wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z 
„preferencyjnych składek”
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
 
Czytaj więcej...

Informacja o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS.

 

 

 

 

Zmiany, zmiany, zmiany.

 

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych - (PUE) ZUS.

 

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są niezbędne do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Obecnie ZUS sam pobierze informację o kwarantannie z systemu EWP. Nie trzeba dostarczać do ZUS decyzji sanepidu o kwarantannie.

 

Ubezpieczony nie musi posiadać zwolnienia lekarskiego z tytułu izolacji domowej Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do zasiłku chorobowego, dotyczy to jednak tylko tych osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, które w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowe, ale dla zleceniobiorców i dla prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne .

 

Czytaj więcej...

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o zwolnienie ze składek ?

 

 

 

? Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o zwolnienie ze składek ?

 

? Jeśli rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń - oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 79.11.A - działalność agentów turystycznych,

- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

Czytaj więcej...

TARCZA 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek.

Przedsiębiorcy z powyższych branż mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanych przez ZUS:

Czytaj więcej...

Mikropożyczka - zmiany w tarczy 4

W tarczy antykryzysowej 4 pojawiły się dobre zmiany dla osób, które uzyskały mikropożyczkę.

 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie. Warunkiem jest, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Ponadto środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej

 

Nowe przepisy mają wejść w życie od następnego dnia po ogłoszeniu tarczy antykryzysowej 4 w Dzienniku Ustaw.

Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu rozpoczynającym się 17 czerwca. Jest szansa, że zacznie obowiązywać przed wakacjami.

 

 

#tarcza #wartowiedzieć #biurolex #magdalenaciesielska

10 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2020 roku.

 

 
 
 
10 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2020 roku.

Od prawie trzydziestu lat ekonomiści z Centrum im. A. Smitha wyznaczają dla Polski symboliczny dzień, w którym Polacy przestają pracować na opłacenie wszystkich podatków m.in. PIT, CIT, VAT i wreszcie zaczynają zarabiać dla siebie.

W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej w Polsce wypadł 10 czerwca.

W 2019 roku był to 8 czerwca. Od kilku lat coraz później następuje ten dzień.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto.

W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej jest obliczany już po raz dwudziesty siódmy.

#kieruneknapodatki #ciekawostka #wartowiedzieć #dzieńwolnościpodatkowej

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.


O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 

więcej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

 

W oświadczeniu można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byliśmy zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną

Czytaj więcej...

PIT za 2019 r. dopiero do rozliczenia od 15 lutego 2020 r.

 
 
 
W dnia 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2020 roku deklarację PIT będzie można składać od 15 lutego 2020 r.
Oznacza to, że jeżeli podatnik złoży zeznanie we wcześniejszym terminie to termin będzie liczony i tak od 15 lutego 2020 r. Urząd od tej daty ma 45 dni na zwrot. 
 
Zmianie uległ termin składania PIT-28 za 2019 rok - zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy go złożyć od 15 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
Czytaj więcej...