Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.


O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 

więcej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

 

W oświadczeniu można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byliśmy zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną

Czytaj więcej...

PIT za 2019 r. dopiero do rozliczenia od 15 lutego 2020 r.

 
 
 
W dnia 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2020 roku deklarację PIT będzie można składać od 15 lutego 2020 r.
Oznacza to, że jeżeli podatnik złoży zeznanie we wcześniejszym terminie to termin będzie liczony i tak od 15 lutego 2020 r. Urząd od tej daty ma 45 dni na zwrot. 
 
Zmianie uległ termin składania PIT-28 za 2019 rok - zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy go złożyć od 15 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
Czytaj więcej...

Regulowanie płatności za pomocą ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, m.in. PayPal, PayU, DotPay

 

 

 

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczące wykazu podatników VAT.

 

Po wprowadzeniu "białej listy podatników VAT" wiele wątpliwości dotyczyły regulowania płatności z wykorzystaniem platform płatności prowadzonych m.in. przez operatorów takich jak: PayU czy DotPay.

W wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że uregulowanie płatności za pomocą kart płatniczych lub wykorzystując usługi pay-by link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii "płatność dokonana przelewem".

Czytaj więcej...

Możliwość uzyskania zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na biznes.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów w dniu 18 listopada 2019 r. na swojej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-online---e-usluga-na-biznesgovpl

umieściło informację o możliwości składania wniosków on-line o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ( w tym podatku VAT).

Czytaj więcej...

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku bankowego.

 

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Czytaj więcej...

Fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT - ostrzeżenie MF

 

 

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

 

Ministerstwo Finansów apeluje o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

 

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):

 

Podatek Vat

 

Witam, przesyłamy wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT pod grozba kary wynoszacej od 5 tys. do 500 tys. zł okres na wpłacenie zaleglosci wynosi 7 dni roboczych od dnia dzisiejszego

Czytaj więcej...

Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - ważny wyrok NSA

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB potwierdza, że wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od rodziców nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w kwietnia 2019 r zajął zupełnie inne stanowisko (sygn. akt I FSK 1470/170). Sąd uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Z wyjaśnień czytamy, że nie można formułować tezy, że zwrot normatywny zwolnienia, zawartego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie

Czytaj więcej...

Obowiązek poinformowania właściwych urzędów o rachunku firmowym przedsiębiorcy

Do obowiązków przedsiębiorcy należy poinformowanie o swoim rachunku firmowym właściwy Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Niektóre banki dają możliwość założenia firmowego konta bankowego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, pamiętaj o podaniu numer rachunku firmowego już przy wpisaniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możesz również założyć w banku lub w SKOK rachunek firmowy po wpisaniu do CEIDG lub KRS:

 • jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną wpisaną do CEIDG - numery wszystkich kont wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zgłoś do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą wniosku o zmianę wpisu do CEIDG
 • prowadzisz spółkę wpisaną w KRS - złóż zgłoszenie aktualizujące NIP-8 do Urzędu Skarbowego
 • prowadzisz spółkę cywilną - informacje o rachunkach składasz do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-2

Dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.

 

Pamiętaj:

Nie musisz oddzielnie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o numerze rachunku bankowego.W ramach tzw. instytucji „jednego okienka”  zainteresowane instytucje przekazują między sobą informacje.

 

 

 


Podstawa prawna:

Art. 5, art. 5a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 

§ 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Promocja Kredytu Hipotecznego w mbanku ważna od 26 lipca do 30 sierpnia

Z naszym Partnerem załatwisz wszystkie formalności

 

Promocja Kredytu Hipotecznego w mbanku ważna od 26 lipca do 30 sierpnia:
 
Jeśli szukacie Państwo finansowania na:
 
- budowę domu
- zakup nieruchomości od dewelopera 
- zakup nieruchomości na rynku wtórnym
- zakup nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej 
- lub potrzebna jest pożyczka hipoteczna na dowolny cel 
Czytaj więcej...

Promocja FirmoOtwieracza „Otwórz firmę, konto będziesz mieć za 0 zł”

Promocja FirmoOtwieracza „Otwórz firmę, konto będziesz mieć za 0 zł”

 

W związku ze współpracą z Naszym Doradcą Finansowym mamy dla Państwa nową ofertę. My pomagamy w otwarciu działalności poprzez darmowe doradztwo księgowe*, a Doradca zajmie się Państwa finansami.

 

Czas trwania promocji: od 04.07.2019 r. do 04.12.2019 r.

 

Zasady promocji:

klienci, którzy otworzą działalność z mBankiem, otrzymają gwarancję braku najważniejszych opłat bankowych na mBiznes koncie Standard przez 24 miesiące:  

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za przelewy w PLN (nielimitowana ilość),
 • 0 zł opłaty miesięcznej za kartę debetową, 
 • 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, Santander na trenie Polski
 • 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na trenie Polski

 

Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 58 354-95-25

 

* promocja na doradztwo księgowe obejmuje Klientów, którzy podpiszą z nami umowę o współpracy