Od 1 września 2019 r. tzw. Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT, które umożliwiają wdrożenie tzw. Białej listy podatników VAT.

 

Obecnie informacje o podatnikach VAT są zawarte w dwóch wykazach: jeden umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym, czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT oraz drugi, który umożliwia wyszukiwanie podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Po zmianach wykazy zostaną połączone w jeden oraz poszerzone o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, numery rachunków rozliczeniowych.

 

Wyszukiwanie informacji zamieszczonych w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

 

Wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

 

Dostęp do wykazu będzie możliwy również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.