Obowiązek poinformowania właściwych urzędów o rachunku firmowym przedsiębiorcy

Do obowiązków przedsiębiorcy należy poinformowanie o swoim rachunku firmowym właściwy Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Niektóre banki dają możliwość założenia firmowego konta bankowego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, pamiętaj o podaniu numer rachunku firmowego już przy wpisaniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możesz również założyć w banku lub w SKOK rachunek firmowy po wpisaniu do CEIDG lub KRS:

  • jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną wpisaną do CEIDG - numery wszystkich kont wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zgłoś do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą wniosku o zmianę wpisu do CEIDG
  • prowadzisz spółkę wpisaną w KRS - złóż zgłoszenie aktualizujące NIP-8 do Urzędu Skarbowego
  • prowadzisz spółkę cywilną - informacje o rachunkach składasz do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-2

Dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.

 

Pamiętaj:

Nie musisz oddzielnie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o numerze rachunku bankowego.W ramach tzw. instytucji „jednego okienka”  zainteresowane instytucje przekazują między sobą informacje.

 

 

 


Podstawa prawna:

Art. 5, art. 5a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 

§ 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających