Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie - ważny wyrok NSA

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB potwierdza, że wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od rodziców nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w kwietnia 2019 r zajął zupełnie inne stanowisko (sygn. akt I FSK 1470/170). Sąd uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Z wyjaśnień czytamy, że nie można formułować tezy, że zwrot normatywny zwolnienia, zawartego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym" oznacza to samo, co wpłata własna obdarowanego. Stawianie takiej tezy pomija całkowicie realia niniejszej sprawy, najistotniejszy jej element : fakt dokonania darowizny.

Dopóki bowiem organy podatkowe nie podważą pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku, brak jest podstaw do ustalenia zobowiązania podatkowego według skali podatkowej przewidzianej w art. 15 ust. 1 u.p.s.d.

.

Fiskus uparcie pogląd NSA neguje. Zobaczymy jak w przyszłości będzie się kształtować linia orzecznicza.

 

Link:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/274811A304