Możliwość uzyskania zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na biznes.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów w dniu 18 listopada 2019 r. na swojej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-online---e-usluga-na-biznesgovpl

umieściło informację o możliwości składania wniosków on-line o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ( w tym podatku VAT).

Jak czytamy:

" (...)Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach możesz potrzebować jako zwykły obywatel, jak również jako przedsiębiorca, m.in. podczas:

  • załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu się o kredyt),
  • zawierania umowy leasingowej,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający,
  • potwierdzania wiarygodności kontrahenta (zaświadczenie o stanie jego rozliczeń podatkowych możesz dostać tylko za jego zgodą). (...)"

Za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł.

Opłatę uiszcza się na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

 

Zaświadczenie uzyska podatnik w ciągu 7 dni w formie elektronicznej, przesyłką pocztową lub może odebrać osobiście w Urzędzie - w zależności od wybranej opcji przy składaniu wniosku.