Regulowanie płatności za pomocą ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, m.in. PayPal, PayU, DotPay

 

 

 

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczące wykazu podatników VAT.

 

Po wprowadzeniu "białej listy podatników VAT" wiele wątpliwości dotyczyły regulowania płatności z wykorzystaniem platform płatności prowadzonych m.in. przez operatorów takich jak: PayU czy DotPay.

W wydanych objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że uregulowanie płatności za pomocą kart płatniczych lub wykorzystując usługi pay-by link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii "płatność dokonana przelewem".

Jak czytamy na stronach Ministerstwa:"...Regulacje ustawy o usługach płatniczych (przykładowo przy kartach płatniczych) określają te płatności jako „zlecenie płatnicze” czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.

Tym samym, skoro nie jest to przelew, dokonanie płatności kartą lub pay-by-linkiem nie mieści się w zakresie regulacji wskazanej wyżej normy prawnej. Zatem zapłata w ten sposób na rachunek spoza Wykazu nie będzie skutkowała poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w podatkach PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT..."

Z powyższego wynika, że podatnik nie ma obowiązku weryfikować, na jaki rachunek będą przekazywane jego środki oraz czy rachunek ten jest w Wykazie podatników VAT, jeżeli płatność będzie przez niego dokonywana za pomocą tych innych niż przelew instrumentów płatniczych. 

Podstawa prawna: art. 2 pkt 15a, 36 i art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat