Od 1 września 2019 r. tzw. Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT, które umożliwiają wdrożenie tzw. Białej listy podatników VAT.

 

Obecnie informacje o podatnikach VAT są zawarte w dwóch wykazach: jeden umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym, czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT oraz drugi, który umożliwia wyszukiwanie podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj więcej...

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT - komunikat MF

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zawsze zwalnia podatnika z obowiązku przesyłania JPK_VAT.  Stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie, którego treść przytaczamy na blogu.

 

* Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.


Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT1, w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.


Czytaj więcej...

Prawo do rozliczenia podwyższonych kosztów w zeznaniu rocznym

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Warunkiem zastosowania pracownikowi podstawowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie jest uzyskanie przez podatnika przychodów między innymi z umowy o pracę. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku składania pracodawcy jakichkolwiek oświadczeń w tej kwestii.

Czytaj więcej...

W jaki sposób mogę przekazać Państwu swoje dokumenty?

Dokumenty można do nas przywieźć osobiście, wysłać zeskanowane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Istnieje możliwość odbioru dokumentów u Państwa w firmie.

Czy po oddaniu rozliczeń i prawadzenia księgowości do Biurajestem zwolniony z wszelkich formalności urzędowo-biurowych?

Od momentu współpracy nasze biuro może reprezentować Państwa firmę na zasadzie pełnomocnictwa. Przejmujemy odpowiedzialność za kontakty z Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Dzięki temu odciążamy Państwa od koniecznych i niezbyt lubianych wizyt w tych urzędach.
 

Dlaczego warto korzystać z usług naszego biura rachunkowego?

Korzystanie z usług biura rachunkowego przynosi wiele korzyści, do których można zaliczyć przede wszystkim:

 

Profesjonalizm - korzystając z naszych usług macie Państwo 100% pewności, że Waszymi dokumentami zajmują się wykwalifikowani specjaliści

 

Oszczędność - korzystanie z naszych usług i zlecanie n rozliczeń jest dużo oszczędniejsze niż korzystanie z własnej księgowej na pełnym etacie

 

Wygoda - zlecenie prowadzenia nam księgowości pozwala Państwu zapomnieć o terminach rozliczeń finansowych

 

Kto może korzystać z oferty biura rachunkowego? Z oferty biura rachunkowego może korzystać osoba fizyczna, prawna, nieduże firmy a także ogromne korporacje składające się z wielu oddziałów.