Kadry i płace

Outsourcing usług kadrowo-płacowych obok usług księgowych jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzieje się tak z uwagi na niewątpliwe korzyści dla Klienta płynące z takiego rozwiązania, głównie ze względu na niskie koszty przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości usługi.

Oferujemy pakiet usług, w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie formy zatrudnienia pracowników,
 • Czynności kadrowo-płacowe przed zatrudnieniem pracownika,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełniania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy.
 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • Czynności kadrowo-płacowe w trakcie zatrudnienia,
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Rozliczanie stanów urlopowych pracowników oraz zwolnień lekarskich,
 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin do ZUS,
 • Przygotowywanie dla pracownika,
 • Sporządzanie list płac zgodnie z zaświadczeń obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,
 • Czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia,
 • Wyrejestrowanie pracowników i członków ich rodzin z ZUS.
 • Przygotowanie świadectwa pracy

To szczególny obszar zarządzania każdą firmą, obarczony szeregiem obowiązków i restrykcji prawnych, a jednocześnie niemalże najważniejsze ogniwo funkcjonowania każdej jednostki.

W ramach outsourcingu działów kadrowo-płacowych zapewniamy klientom kompleksowe dopilnowanie wrażliwych obszarów twardego HR bez konieczności utrzymywania wewnętrznych działów.

Posiadając bieżąco aktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy i rozporządzeń wykonawczych oraz bazując na doświadczeniach z różnych branż i wielkości firm, zapewniamy sprawną obsługę spraw pracowniczych, od momentu nawiązania współpracy po ostateczne rozliczenia.

Działamy terminowo i z dbałością o eliminację ryzyk pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników. Sporządzamy, aktualizujemy i opiniujemy wewnętrzne regulaminy, zwracamy uwagę na zmiany w przepisach, na zbliżające się ważne terminy, konsultujemy wątpliwości.

Działamy we współpracy z działami księgowymi, przekazujemy i uzgadniamy odpowiednie dane. W każdym momencie dbamy o maksymalną efektywność prac.

Podejmując współpracę przejmujemy kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami państwowymi, odciążając pracodawców w kontaktach i wyjaśnieniach związanych z zatrudnianiem pracowników.

W momencie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności dokumentów związanych z zatrudnianiem i prowadzeniem kadr, oferujemy przeglądy teczek osobowych i pozostałych wewnętrznych regulacji w celu dostosowania do potrzeb zarządzających i odpowiadających na wymogi prawne.