Księgowość branży energii odnawialnej

W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój branży energii odnawialnej. Coraz większa świadomość społeczeństwa, a także dopłaty wprowadzane przez UE, a co za tym idzie- obniżenie kosztów infrastruktury do pozyskania energii z odnawialnych źródeł takich jak energia słoneczna, czy energia wiatru ( w tym farmy morskie) – sprawia, że OZE są optymalną alternatywą dla tradycyjnego spalania paliw kopalnych.

Uregulowania prawne w tym obszarze cechują się pewną specyfiką dotyczącą ujęcia transakcji księgowych związanych ze świadectwami pochodzeń energii elektrycznej. Dodatkowo specyficzne dla branży jest to że często wymagane są znaczące nakłady inwestycyjne – co często idzie w parze z pożyczkami, a także z chęcią występowania o zwroty VAT.

Obserwując rynek, specjaliści z LEX odpowiadają w tym obszarze na potrzeby wszelkich podmiotów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii odnawialnej. W gronie odbiorców usług znajdują się m.in.: producenci energii odnawialnej ( np. farm wiatrowych, słonecznych), fundusze i przedsiębiorstwa energetycznych.