Księgowość firmy deweloperskiej

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych dla branży nieruchomości zarówno oddanych do użytkowania, jak również nieruchomości w budowie (rozliczanie inwestycji oddanych do użytkowania).

Księgowość dewelopera jest kluczowym elementem zarządzania projektami budowlanymi. Obejmuje ona nie tylko rozliczanie kosztów związanych z budową i sprzedażą nieruchomości, ale także zarządzanie finansami firmy deweloperskiej.

Deweloper musi prowadzić szczegółową ewidencję przychodów i rozchodów, aby mieć pełny obraz kondycji finansowej swojej firmy. W tym celu konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo, deweloper musi również przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia działalności deweloperskiej, takich jak przepisy dotyczące wyceny nieruchomości, udzielania gwarancji na budowę oraz udzielania kredytów hipotecznych. Księgowość firmy deweloperskiej jest złożonym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego należy skorzystać z pomocy specjalistów.