Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona, prowadzona za pomocą ewidencji książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych (również tych zatrudniających pracowników), oraz  spółek osobowych tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej. 

Zajmując się prowadzeniem uproszczonej księgowości, oferujemy firmom kompleksową obsługę i doradztwo na wielu polach. Naszych klientów wspieramy przez cały okres partnerstwa, począwszy od zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. Mamy wszelkie niezbędne kwalifikacje i wciąż się dokształcamy, by być na bieżąco ze zmianami przepisów oraz innymi nowościami w branży. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Usługi księgowości podatkowej przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • Prowadzenie innych wymaganych ewidencji (środków trwałych, wyposażenia),
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
 • Sporządzanie zestawień o kondycji firmy dla właścicieli,
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych,
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

 Usługi pomocy przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej to przede wszystkim:

 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych dla nowych podmiotów,
 • Pomoc w rejestracji działalności,
 • Organizacja księgowości,
 • Pomoc w wypełnieniu dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej,
 • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz ZUS.