Szkolenia

Szkolenia, irbir.pl

Oferujemy interdyscyplinarne programy odpowiadające na wyzwania współczesności i dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Zintegrowane podejście polega na łączeniu dziedzin w obszarze zarządzania, HR, sprzedaży, finansów, procesu poznawania siebie i samorefleksji, skuteczności biznesowej i przywództwo.

Nasze szkolenia znajdziesz tutaj

Wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i biznesowych.

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim dbałością o wysoką jakość usług oraz zadowolenie i satysfakcję zarówno zlecającego,jak i uczestników szkolenia. Prowadzimy zarówno szkolenia, kursy otwarte, jak i zamknięte (obecnie on-line) oraz procesy mentoringowe dla uczestników.

Kierujemy się skutecznością i praktycznymi zastosowaniami wiedzy.

Nawigacje w Instytucie są metaforą wyznaczania kierunku do osiągania celów prywatnych jak i zawodowych. Podstawą naszych kursów i szkoleń jest badanie opinii i potrzeb uczestników oraz nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań. Podczas naszych szkoleń, będących połączeniem teorii z doświadczeniem i praktyką, uczestnicy przyswajają wiedzę, umiejętności i niezbędne narzędzia do zastosowania w codziennej pracy zawodowej.

Nasze wartości

Rozwój

Wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój pomaga w osiąganiu swoich celów nie tylko zawodowych.

Wolność

Wierzymy, że człowiek, jest wolny w wyrażaniu uczuć oraz przekonań, dokonuje wyborów i działa zgodnie z własną wolą niezależną od wpływu innych lub sytuacji.

Jakość

Traktujemy jako podstawę do skutecznego rozwoju.

Akceptacja

Akceptujemy i szanujemy różnorodność. Wierzymy, że każdy jest niepowtarzalny, a łączenie pewnych cech pozwala na stworzenie nowych rozwiązań.