Rząd zaproponował minimalne wynagrodzenie na 2024 r.

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach.

Od 1 stycznia 2024 r. ma wynosić 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

Minimalna stawka godzinowa ma wynosić – od 1 stycznia 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. 

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 oznacza wzrost o  700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70, oznacza wzrost o  4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5%

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 oznacza wzrost o  4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

Źródło:

Komunikat KPRM z 13 czerwca 2023 r. pt. „Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.” – opubl. na www.premier.gov.pl