Doradztwo

W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:

  • Pomocy przy rozpoczęciu działalności

  • Wyboru formy opodatkowania

  • Wyboru rodzaju księgowości

  • Opracowania, modyfikacji i wdrożenia zakładowego planu kont

  • Opracowania polityki rachunkowości w firmie

  • Spotkań konsultacyjnych

  • Dostosowania istniejących rozwiązań księgowych do wymogów prawa

  • Pomocy w wyborze formy zatrudniania pracowników

  • Oceny zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy