Kadry i płace

Outsourcing usług kadrowo-płacowych obok usług księgowych jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzieje się tak z uwagi na niewątpliwe korzyści dla Klienta płynące z takiego rozwiązania, głównie ze względu na niskie koszty przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości usługi.

 

Oferujemy pakiet usług, w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie formy zatrudnienia pracowników
 • Czynności kadrowo-płacowe przed zatrudnieniem pracownika:
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełniania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy
 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • Czynności kadrowo-płacowe w trakcie zatrudnienia
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Rozliczanie stanów urlopowych pracowników oraz zwolnień lekarskich
 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin do ZUS
 • Przygotowywanie dla pracownika
 • Sporządzanie list płac zgodnie z zaświadczeń obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,
 • Czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia
 • Wyrejestrowanie pracowników i członków ich rodzin z ZUS
 • Przygotowanie świadectwa pracy