Księgowość dla małej firmy

Usługi księgowości podatkowej przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowy,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

 • prowadzenie innych wymaganych ewidencji (środków trwałych, wyposażenia),

 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,

 • sporządzanie zestawień o kondycji firmy dla właścicieli,

 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych ,

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

 

Usługi pomocy przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej to przede wszystkim:

 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania,

 • Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych dla nowych podmiotów,

 • Pomoc w rejestracji działalności,

 • Organizacja księgowości,

 • Pomoc w wypełnieniu dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej.

 • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz ZUS