Pozostałe usługi fiansowo-księgowe

  • Sporządzanie wniosków kredytowych,
  • Reorganizacja księgowości (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa),
  • Pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
  • Rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
  • Rozliczenia roczne klientów indywidualnych,
  • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym również w czasie postępowań kontrolnych.

 

Współpracujemy również z doradcami podatkowymi, prawnikami, doradcami kredytowymi i ubezpieczoniowymi, którzy udzielają porad i konsultacji naszym Klientom