Usługi prawne

Znając specyfikę działalności Klientów Biznesowych, celem zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bieżącego doradztwa prawnego, współpracujemy ze specjalistami m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego i karnego gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń gospodarczych. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie i zapewniają wsparcie prawne dla naszego Biura.

Zakres świadczonych usług

  • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  • weryfikację dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

  • sprawy z zakresu kodeksu spółek handlowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek oraz rejestracja spółek,

  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym doradztwo w sporach związanych z roszczeniami pracowników oraz ochroną praw pracodawcy,

  • sprawy związane z krajowym rejestrem sądowym, w tym dokonywanie zmian w KRS i CEiDG,

  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także upadłości konsumenckiej,

  • sprawy cywilne i gospodarcze, w tym doradztwo w sporach z kontrahentami,

  • opiniowanie i sporządzanie umów handlowych, regulaminów, kontraktów,wydawanie pisemnych opinii prawnych,

  • windykację należności od kontrahentów,

  • opracowywanie dokumentacji dla spółek i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą