Katarzyna Rybarczyk

Jestem absolwentką studiów podyplomowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej. Mam ponad 10 letni staż pracy zarówno w firmach przemysłowych jak i biurowych. Nabyłam uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej i w tym kierunku również rozwijam się przez ostatnie 4 lata.

W swojej karierze zawodowej zarządzałam działem BHP w dużej ogólnopolskiej firmie farmaceutycznej. Aktualnie jestem związana z międzynarodową firmą z branży e-handlu i technologii, jak również prowadzę swoją działalność z zakresu BHP.

Moja współpraca z Kancelarią Lex polega na świadczeniu najlepszych rozwiązań dla firmy z dziedziny BHP i PPOŻ. Dbam o najwyższą jakość szkoleń BHP na wszystkich poziomach (zarówno wstępnych jak i okresowych na każdym stanowisku). Prowadzę również szkolenia z pierwszej pomocy i PPOŻ. Doradzę Państwu w zakresie obowiązujących przepisów, przeprowadzę audyt i przygotuję wszelką dokumentację BHP do Państwa firmy, jak również pomogę przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy.