Magdalena Ciesielska

Magdalena Ciesielska – interim manager, wykładowczyni, mentor, Prezeska Kancelarii Usług Księgowych LEX oraz Instytutu Rozwoju Biznesu i Rachunkowości.  Prezeska Fundacji Praktykologia.

Jako interim manager zawiera terminowe kontrakty w przedsiębiorstwach na czas realizacji konkretnych zadań w zakresie księgowości, podatków, finansów.  Prowadząc Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości m.in wspiera transformację firm i kancelarii rachunkowych poprzez wykorzystywanie sprawdzonych procedur w działaniach prowadzących do bezpiecznego rozwoju. 

W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian organizacji, przygotowuje plan działania i pomaga w jego realizacji. Celem jej pracy jest podniesienie wartości firmy i uporządkowanie księgowości. Dodatkowym efektem współpracy jest transformacja organizacji, standaryzacja procesów i gotowe matryce zarządcze.  Pracuje wewnątrz organizacji, stając się jej częścią na czas wprowadzania zmian oraz cechuje ją  skuteczność swojej pracy. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami jest w stanie przenieść praktyki pomiędzy branżami, zrozumieć specyfikę nie tylko danej firmy, ale również jej głównych dostawców i klientów.  

Projekty w ramach interim management realizuje przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nawiązuje współpracę, aby w ściśle określonym czasie wdrożyć istotne zmiany, rozpoznać palący problem, pomóc wyjść z poważnego kryzysu bądź rozwinąć strategię, przyczyniając się do usprawnienia i poprawy kondycji biznesu. To model współpracy dedykowany przedsiębiorcom poszukujących doświadczonych managerów lub konsultantów w celu przeprowadzenia trudnych, konkretnych działań w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Wspiera Zarząd w procesie decyzyjnym oraz podczas wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie prowadzę szkolenia dla zespołu i właściciela w obszarze wprowadzania zmian.

Jako interim manager pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji finansowych, realizowaniu i nadzorowaniu kluczowych projektów związanych z księgowością, podatkami, finansami, przygotowaniu planów rozwoju lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz przywracaniu równowagi finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli istnieje konieczność czasowo nadzoruje osobę odpowiedzialną za zarządzanie finansami i rachunkowością przedsiębiorstwa.