Fundacja Praktykologia

praktykologia.pl

Dzięki działaniom Kancelarii, mógł powstać bezpłatny projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Część środków pochodząca ze sprzedaży naszych usług wspiera podopiecznych fundacji Praktykologia.

Idea

Zmieniając życie jednego dziecka,
można zmienić cały świat

Fundacja Praktykologia – to swoisty pakt edukacyjny pomiędzy biznesem, a edukacją dzieci i młodzieży. Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji. Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Zmieniając życie jednego dziecka można zmienić cały świat

Programy

Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji. Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz technologicznych m.in.:

  • Zdolności do empatii, szacunku, współpracy
  • Umiejętności organizowania pracy innym – motywowania i przywództwa
  • Umiejętności negocjowania – ustalania wspólnych reguł i wartości
  • Kreatywność, związana z szukaniem nieszablonowych rozwiązań
  • Zarządzanie emocjami i asertywność
  • Umiejętność dobrego komunikowania się – jasne formułowanie myśli
  • Umiejętności prezentacji i autoprezentacji
  • Umiejętność rozwiązywania problemów
  • Samoświadomość i poczucie sprawiedliwości
  • Potrzeba i umiejętność ciągłego uczenia się i dostosowywania do realiów zmieniającego się świata

Jako twórcy Praktykologii wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój oraz wsparcie różnych środowisk dają młodym ludziom szansę na poprawę jakości ich życia.

Zajrzyj na stronę Fundacji Praktykologia

akademia odkrywania siebie,
kierunek firma,
kierunek kariera,
kierunek firma on-line