Fundacja Praktykologia

Dzięki działaniom Kancelarii, mógł powstać bezpłatny projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Część środków pochodząca ze sprzedaży naszych usług wspiera podopiecznych fundacji Praktykologia.

Idea

Zmieniając życie jednego dziecka,
można zmienić cały świat

Fundacja Praktykologia – to swoisty pakt edukacyjny pomiędzy biznesem, a edukacją dzieci i młodzieży. Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji. Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Programy

Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji. Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz technologicznych m.in.:

  • Zdolności do empatii, szacunku, współpracy
  • Umiejętności organizowania pracy innym – motywowania i przywództwa
  • Umiejętności negocjowania – ustalania wspólnych reguł i wartości
  • Kreatywność, związana z szukaniem nieszablonowych rozwiązań
  • Zarządzanie emocjami i asertywność
  • Umiejętność dobrego komunikowania się – jasne formułowanie myśli
  • Umiejętności prezentacji i autoprezentacji
  • Umiejętność rozwiązywania problemów
  • Samoświadomość i poczucie sprawiedliwości
  • Potrzeba i umiejętność ciągłego uczenia się i dostosowywania do realiów zmieniającego się świata

Jako twórcy Praktykologii wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój oraz wsparcie różnych środowisk dają młodym ludziom szansę na poprawę jakości ich życia.