Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to proces sprawdzania czy ustanowione w przedsiębiorstwie procesy kontrolne, zarządzanie ryzykiem czy wreszcie zarządzanie organizacją są stosowane oraz czy są efektywne.

Zdarza się, że wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa nie podążają aktualizacje i dostosowania procedur kontrolnych.

Audyt warto przeprowadzać cyklicznie, aby mieć pewność, że stosowane procedury obejmują wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa i są dostosowane do aktualnie używanych programów czy systemów (np. bankowości elektronicznej, systemu księgowego czy magazynowego).

Zakres usług konsultingowych:

 • Tworzenie procedur księgowych i finansowych oraz ich modyfikację,
 • Sporządzenie analiz służących do podejmowania bieżących decyzji zarządczych,
 • Prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi, bankami,
 • Wdrożenie systemów ERP oraz księgowych,
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • Wprowadzenie raportowania zarządczego,
 • Zaprojektowanie kontroli wewnętrznej,
 • Dopasowanie – wypracowanie podejścia do transformacji i warunków docelowych,
 • Przeciwdziałanie nadużyciom,
 • Modyfikacje struktury organizacyjnej,
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa,
 • Optymalizacja procesów biznesowych.